Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Machine Fabriek Elburg B.V. vindt het belangrijk dat misstanden (zoals fraude, milieudelicten, corruptie e.d.) en onregelmatigheden worden voorkomen en, waar nodig, aangepakt. Machine Fabriek Elburg B.V. is van mening dat dit bijdraagt aan het verbeteren van het functioneren van de onderneming. Heldere regels, zoals vastgelegd in deze klokkenluidersregeling, zijn daarbij van belang.

Bekijk hier het Klokkenluidersregeling